Historie zámku Lnáře
 

zamek lnare

 

Historie Lnářského zámku

Stavba zámku  Lnáře byla zahájena  v roce 1666 hrabětem Alešem Vratislavem z Mitrovic vedle původní renesanční tvrze. Dokončil ji roku 1685 hrabě Tomáš Zacheus Černín podle plánu italského stavitele Giovanniho Batisty Maderny, který projektoval i blízký augustiánský klášter. V r. 1727 nechal nový majitel panství hrabě Leopold Josef Künigl zámek opravit a částečně přestavět; jeho úpravy se dotkly i zámeckého parku.

Stavba zamku dokonceni zamku


 

 

 

 

 

 

 

 

František Josef Künigl prodal r. 1745 Lnáře hraběti Karlu Rudolfovi Sweerts Šporkovi, jehož rod je vlastnil do počátku 19. století. Dalšími vlastníky Lnář byly rody Thunů, Linkerů a Lilgenau.

erb
Thunové

erb
Vratislavové
z Mitrovic

erb
Černínové
z Chudenic

erb  

Šporkové

Vnější podoba zámku se od roku 1727 nezměnila, pouze interiéry během let měnily svoji podobu. Na výzdobě se podíleli např. I.F. Platzer (mytologické sochy v parku, kašna se sochou Poseidona), P. Brandl a F. Bílek.

V roce 1923 získal lnářské panství od rodu Lingenau pražský obchodník Karel Bondy, který upravil průčelí zámku do dnešní podoby a v zahradě vybudoval bazén, tenisový kurt a kuželník.  V roce 1936 koupil zámek i s rozlehlým hospodářstvím v dražbě významný pražský advokát JUDr. Jindřich A. Vaníček.

interier Lnare 1 interier Lnare 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Za 2. světové války byl zámek zabrán nacisty, kteří v něm zřídili výcvikové středisko Hitlerjugend.

Koncem války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování  okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu.  Do rukou američanů zde kapituloval generál Vlasov se svými vojáky, avšak zanedlouho byl zajat sovětskou armádou.   

Po skončení války byl zámek vrácen JUDr. Jindřichu A. Vaníčkovi, ale ne na dlouho. V únoru 1948 si Klement Gottwald vynutil vstup na balkon jeho advokátní kanceláře v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, kde promluvil a zahájil tak období komunistické vlády v tehdejším Československu. Ještě v témže roce komunisté zámek spolu s celým hospodářstvím znárodnili.

Od té doby zámek převážně chátral. V roce 1972 zahájila generální prokuratura jeho rekonstrukci a od roku 1980 v ní pokračovala česká vláda. Od roku 1985 sloužil zámek jako reprezentační a rekreační středisko Úřadu vlády. Luxusní historická apartmá byla v době totality rezervována pro nejvyšší komunistické představitele.

V roce 1992 byl zámek spolu s hospodářstvím vrácen původním majitelům, potomkům JUDr. J. A. Vaníčka. 

Ve lnářském zámku byly Ministerstvem pro privatizaci schvalovány tisíce privatizačních projektů a probíhala zde jednání nejvyšších představitelů české a slovenské vlády o rozdělení Česko-Slovenska.

V roce 1999, tedy 333 let od jeho založení, majitelé zámek poprvé v historii zpřístupnili veřejnosti.

Kontakt:
Marcela Mikeštíková, Ph.D.
Zámek Lnáře
38742 Lnáře 1
Česká republika

+420 728731567

Emailova adresa

 

© 2008  Zamek Lnare                 Web Design by Marcela